Mga Season Tickets

Nagsisimula sa $26 ang presyo ng Season Tickets,  i-click dito para sa iba't ibang presyo. Tawagan ang 1-800-RAIDERS upang malaman kung paano makakabili ng tiket o di kaya  i-click dito upang bumili ngayon!

Mga Pakinabang sa Pagbili ng Season Ticket

  • Makakatipid kumpara sa pagbili-bili ng tiket sa bawat laro;
  • Makakaipon ng credit sa pamamagitan ng Raiders Referral Program;
  • Mabibigyan kayo ng prayoridad sa mga Single Game Tickets at sa lahat ng Ticket packages;
  • Meron pangunang pagkakataon na makapagpalit ng upuan para sa Season Ticket, o di kaya mapataas ang grado ng tiket, o magdagdag pa ng ibang tiket;
  • Makaka-access sa online account management tools, kasama rito ang kakayahan na i-post sa online ang pagbenta ng inyong Season Tickets, gayundin ang pag-imprenta ng tiket mula sa bahay, o pag-forward ang tiket sa mga kaibigan;
  • Mabibigyan kayo ng isang natatanging regalo ng Season Ticket Holder; at
  • Mabibili ninyo ang dating upuan para sa mga home playoff games

Mga Primyum na Upuan

Sa mga naghahanap ng pinakamagandang karanasan sa panonood ng laro, ang mga primyum na upuan natin ay siguradong magbibigay ng pinakamaluho at pinakatanging  mga pabuya na gustong-gusto ng mga fans. I-click dito upang makita ang iba't ibang opsiyon sa mga primyum na upuan.

Ticket Referral Program

Sumali sa Ticket Referral Program at gantimpalaan ang sarili ng isa pang natatanging pakinabang ng isang Season Ticket Holder. I-click dito para sa iba pang impormasyon.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.
Advertising