Skip to main content
Raider Nation, Stand Up - View Schedule - Presented by Allegiant
Advertising

Ang Pagyao ni Al Davis

100811-al-davis2-2.jpg


Labis na ikinalulungkot ng The Oakland Raiders ang pagyao ni Al Davis.

Si Al Davis ay bukod-tangi – isang kakaiba sa pagkilos at pag-isip, pinakamataas siya sa mga matatayog, tunay na lehendaryo sa mga sinasamba, pinakamataginting sa mga bituin, isang bayani, tagapagturo, kaibigan.

Si Al Davis ay natatangi sa kasaysayan ng putbol na propesyonal dahil siya ay naging tagahanap ng talento, assistant na coach, punong coach, punong manedyer, tagapangasiwa o Komisyonado at may-ari ng team.

Siya ay mahilig sa pagbabago, isang tagapanguna na taglay ang matinding pagmamahal sa larong putbol. Ang kanyang nagawa para sa larong ito ay di mabilang at ang kanyang pamana sa laro ay magpapatuloy nang walang hanggan sa mga sumusunod na henerasyon ng mga manlalaro, mga coach, mga tagapangasiwa at mga tagapanood.

Si Al Davis ay tagapagtanggol ng ating pagkakaibang lahi at kanyang pinaninindigan ang mga pansariling prinsipyo. Ang kanyang matinding pagmamahal sa larong ito ay madarama sa kanyang tanyag na kataga:  "PANGAKO SA KAHUSAYAN"

Siya ang pinakamaalab na apoy sa buong organisasyon ng Raiders, "ANG PAGSUSUMIKAP SA TAGUMPAY," ay patuloy na lumalagablab na pamana ng dakilang Al Davis.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Latest Content

Advertising