Skip to main content
Raider Nation, Stand Up - View Schedule - Presented by Allegiant
Advertising

Pistahan Parade and Festival

pistahan.jpg

Ipinagmamalaki ng Oakland Raiders na makasama ngayong taon sa Pistahan Parade and Festival.  Halina at dalawin ang aming booth sa Sabado, Agosto 11, 2012 mula alas-11:00 n.u. hanggang alas-5:00 n.h. upang tumanggap ng mga premyo at sumali sa raffle at maliwanagan ang tungkol sa Filipino Heritage game ng Raiders laban sa Tampa Bay Buccaneers sa Nobiyembre 4.

Ang Pistahan ay dalawang araw na kasiyahan sa kultura at lutong Filipino. Mararanasan ninyo  rito ang pinakamalaking pagdiririwang ng sining, sayaw, musika at pagkain ng Pinoy.

Itinatampok sa PISTAHAN FESTIVAL ang mga pang-world class na palabas sa dalawang entablado, at sa • Art Pavilion • Creativity Pavilion • Culinary Pavilion (Adobo Cook-Off and Balut-Eating Contest) • Heritage Pavilion • Health Pavilion • Dance Pavilion • Play Pavilion •Filipino American Jazz Festival • At marami pang iba!

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Latest Content

Advertising